Bacterien

 

Bacteriën te testen en te behandelen met de VEGAtest:
Aerobacter aerogenes onderdeel darmflora
Anthracinum veroorzaakt miltvuur
Bacterium acidophilus onderdeel mond-,darm-, vaginaflora
Borderella Pertussis  Kinkhoest
Borrelia burgdorferii veroorzaker Lyme-borreliose
Brucella abortus Bang overdracht door besmet vlees of melk
Brucella melitensis overdracht door besmet vlees of melk
Campylobacter speelt een rol bij ontsteking twaalfvingerige darm
Campylobacter pylori speelt een rol bij ontstaan van maagzweer
Chlamydia trachomatis veroorzaker van trachoom ( blindheid)
Clostridium botulisme veroorzaakt botulisma
Clostridium difficile door besmet voedsel
Corynebacterie veroorzaker van acne
Coxiella Burnetti Q-koorts
Cryptococcus neoformans neurologische klachten, long- en huidklachten
Escherichia  veroorzaakt dunnedarmontsteking
Heamophilus influenza Veroorzaker hersenvliesontsteking en benauwdheid
Helicobacter speelt een rol bij ontsteking twaalfvingerige darm
Klebsiella pneumoniae urineweginfectie
Legionella veroorzaakt door besmet water/ "veteranenziekte"
Leptospirose veroorzaakt ziekte van Weil
Listeriose via dieren
Luesinum syphilis
Mycobacterium verwekkers van  tuberculose en lepra,
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae veroorzaker longontsteking
Peptotreptococcus anaerobius blindedarmontsteking en andere ontstekingen
Pertussinum kinkhoest
Pneumococcus klachten bovenste luchtwegen
Proteus vulgaris (Chronische) urineweginfecties 
Salmonella enteriditis belangrijkste oorzaak voedselvergiftiging
Salmonella paratyphi Paratyphus
Salmonella TP ingewandenstoornis
Salmonella typhimurium dunnedarm ontsteking
Shigella dysenteriae veroorzaakt darmklachten
Staphylococcus aureus veroorzaakt plaatselijke infecties
Streptococcinum diverse streptococcen
Streptococcus haemolyticus keelproblemen, oorontsteking
Streptococcus viridans ontstekingen mond, ontstekingen hart
Tekenbeetkoorts door teken overgebracht
Tetanus heftige krampen
Tuberculinum TBC
Tuberculinum avis TBC bij vogels, soms bij mensen
Tuberculinum bovinum TBC bij runderen, soms bij mensen
Yersinia enterocolitica door dieren over gebracht
Ziekenhuisbacterie ongevoelig voor antibiotica

Terug naar Vega
Terug naar Bacteriële infectie
Terug naar de gevolgen van geopathische belasting
Terug naar Belastende ingredienten