Kankersoorten

Estimated reading time: < 1 min

Kanker kunnen we onder andere krijgen van: DDT, Pcb’s en dioxinen. Een van de verklaringen voor de toename van bepaalde hormoonafhankelijke tumorsoorten, waaronder borstkanker, kunnen de gechloreerde koolwaterstoffen zijn als DDT, Pcb’s en dioxinen. Tientallen jaren geleden – in de jaren zestig en zeventig – stonden zuigelingen en opgroeiende kinderen hieraan regelmatig bloot.

Deze stoffen zaten toen in hoge concentraties in onze voeding. Zij hebben juist effect tijdens de ontwikkeling: beginnend in de baarmoeder tot en met de pubertijd.

Let wel: er is nog veel onderzoek nodig. Daarbij blijft het moeilijk causale verbanden vast te stellen tussen de blootstelling aan een schadelijke stof (of stoffen) en kanker. Maar de aanwijzingen die er zijn, zijn verontrustend.

Was this article helpful?
Dislike 0