Ultra moleculaire frequentie therapie

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Wat is Ultra Moleculaire Frequentie therapie, oftewel UMF-therapie ?

Hoewel binnen de reguliere geneeskunde het concept van bio-energie vrijwel onbekend is, werd het bestaan van organische elektromagnetische processen de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Elektromagnetisme blijkt, naast het zenuwstelsel en het humorale systeem, binnen het lichaam een apart basaal fysiologisch regulatiesysteem te vormen. Het gaat om signalen die fysiologische processen reguleren en een communicatiesysteem binnen het organisme vormen.

Biologische systemen blijken voldoende gevoelig te zijn om op specifieke frequentiepatronen te kunnen reageren. Levende wezens zijn opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen, moleculen uit atomen en atomen uit geladen of neutrale deeltjes. Draaiende elektronen rond de kern van het atoom wekken een magnetisch veld op. Gezonde weefsels en organen hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in het magnetische veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of ziekte. Ziekteverwekkers hebben een specifiek, meetbaar energetisch veld. Door de juiste frequentiepatronen toe te voegen, kan het magnetische veld bijgestuurd worden. Ook kunnen frequenties toegevoegd worden om organen of systemen van het lichaam te versterken of te ondersteunen.

Door moderne technieken is het mogelijk geworden om de ruimtelijke structuur van een molecuul oftewel de informatie omtrent zijn eigen magnetisch veld (ook aangeduid met een frequentie of energie), vast te zetten en te vertalen in een digitaal beeld. Men krijgt dan werkzame informatie zonder materieel substraat.

Op die manier is het mogelijk het effect van een stof op iets of iemand over te brengen, zonder dat de stof aanwezig is. Dit gebeurt ook bij hoge homeopathische potenties. Door middel van het verdunnen heeft men dan de stereochemische eigenschappen van een stof ingeprent in een drager (alcohol) en kan men die informatie verder gebruiken zonder dat de stof nog aanwezig is. Het potentiëren in de homeopathie heeft dan tot doel de informatie in te prenten, te moduleren en te stabiliseren.

Korrels van DNH Research bevatten bio-energetische informatie. Dit betekent dat digitale informatie van specifieke magnetische velden (de frequentie) worden ingeprent / overgedragen in / op een drager (alcohol), om vervolgens als grondstof gebruikt te worden bij de bereiding van het preparaat. Wij noemen dit Ultra Moleculaire Frequentie therapie, kortweg UMF-therapie.

Was this article helpful?
Dislike 2