Hartmann velden

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Ernst Hartmann was de ontdekker van de globale velden of het universele veld. Men dacht dat het de hele planeet bedekte en het werd gezien als een aardveld.

Met name in landen als Duitsland en Zwitserland heeft men geopathogene zones ontdekt; zones waarin de opeenhoping van energieën gevaarlijk kan zijn voor levende wezens. 

Aan de hand van deze hypothesen begon Dr. Hartmann aan de universiteit van Heidelberg in de jaren vijftig nauwkeurige wetenschappelijke onderzoeken te doen waarbij de elektrische huidweerstand van verschillende personen op verschillende plaatsen werd gemeten.

Door de aanzienlijke variaties die geregistreerd werden bij veranderingen van plaats, kon hij wetenschappelijk het bestaan en de ligging vaststellen van een geomagnetisch netwerk, zoals dat al eerder door Dr. Peyre aangegeven was.

Tevens kon hij daarbij enkele gegevens nauwkeuriger aangeven en corrigeren: de lijnen van een geomagnetisch net of netwerk zijn in werkelijkheid energie(stralings)banen – ze hebben namelijk een bepaalde breedte, zo’n 21 cm- en de onderlinge afstand bedraagt ongeveer 2 m in Noord-Zuid richting en ongeveer 2,5 m in Oost-West richting. Deze cijfers variëren naar gelang de samenstelling van de grond en plaats verandert, terwijl de dichtheid en de schadelijkheid van deze zogenaamde Hartmann-veldlijnen toeneemt bij aanwezigheid van geologische breuken, wateraders, radar, straalzenders, hoogspanningsleidingen en kabels.

De elektrische weerstand van een mens verandert als hij door een Hartmannlijn loopt. Een langdurig verblijft op een kruising van Hartmannlijnen, de zogenaamde H-kruising, kan allerlei verstoringen opleveren.

In de praktijk zien we dat deze H-kruisingen verantwoordelijk zijn voor een aantal ziekten en problemen. U kunt zich voorstellen dat als uw bed op een dergelijke kruising staat, een plek waar u een kwart van uw leven doorbrengt, problemen niet uit kunnen blijven. In zo’n situatie kan het verzetten van uw bed al een oplossing bieden.

De zones tussen de rechthoeken die gevormd worden door de Hartmannlijnen, noemen we neutrale zones. Op deze plekken voelen we ons beter, hier kunnen we de verloren energie van de dag weer terugwinnen.

Men beschrijft dit net ook wel eens met Chinese termen zoals Yin en Yang.

Het Yin (Noord-Zuid) wordt geassocieerd met de koude energie die zeer traag loopt en correspondeert met winterkwaaltjes, kramp, reuma etc.  Yang ( Oost-west) is warm, droog, en loopt zeer snel.

Was this article helpful?
Dislike 0