Verstoring hormoonsysteem

U bent hier:
Estimated reading time: < 1 min

Eén van de minst zichtbare maar zeer ingrijpende effecten van schadelijke stoffen is de verstoring van de hormoonhuishouding.
Hormonen regelen naast de groei en ontwikkeling van het lichaam ook het afweersysteem. Vooral in de eerste ontwikkelingsstadia zijn hormonen van cruciaal belang. Veel schadelijke stoffen verstoren die complexe hormoonhuishouding: ze bootsen de werking van hormonen na of blokkeren deze juist. Aantasting van de voortplantingsorganen, verstoring van het immuunsysteem en leermoeilijkheden bij kinderen kunnen hiervan het gevolg zijn.

Was this article helpful?
Dislike 0