Bijwerking HIB vaccinatie

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Doordat het vaccin vrijwel altijd in combinatie met de DKTP gegeven wordt is het uitermate moeilijk om de nadelige effecten op korte of lange termijn te leren kennen. Een kritische evaluatie van een uitgebreide Finse studie heeft aangetoond dat 1 op de 1700 kinderen een suikerziekte kan ontwikkelen door de herhaalde HIB vaccinaties. Parallel met de introductie van de HIB-vaccinatie is in Finland het aantal ernstige aandoeningen door de pneumococ sterk toegenomen. In Zwitserland is weliswaar de HIB-meningitis sterk afgenomen, maar is de meningococ-miningitis sinds 1995 bijna verdubbeld. Ook in Nederland is het aantal pneumococcen infecties na de invoering van de HIB-vaccinatie in 1993 sterk gestegen en is ook het aantal hersenvliesontstekingen sterk toegenomen. Uit een onderzoek van Osterhol in Minosota in 1988 bleken kinderen die een HIB-vaccinatie gehad hadden vijf maal vaker hersenvliesontsteking te krijgen dan niet ingeente kinderen. Uit de ervaring in Japan blijkt dat als de vaccins uitgesteld worden, het aantal neurologische aandoeningen, zoals hersenvliesontsteking, epilepsie, hersenontsteking tot een aanvaardbaar risico dalen.  

Bij aanhoudende hoofdpijn met duizeligheid en misselijkheid en vermoeidheid moet aan een HIB-inentingsbelasting gedacht worden. Een HIB-inentingsbelasting kan op psychologisch gebied een rem zijn op de ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en het gevoel geven “niet geliefd te zijn. Een HIB vaccinatie ontstoring kan het ” vrije denken” en het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid herstellen.

Voor verdere informatie kunt u lezen: Ziektes en vaccins nader bekeken, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, juni 2001

Was this article helpful?
Dislike 0