Pcb’s

Estimated reading time: < 1 min

Polychloorbifenyl, of te wel Pcb’s, is een grote groep giftige stoffen die zeer moeilijk af te breken is. In Nederland geldt een verbod op de productie en het gebruik van Pcb’s. Zij werden gebruikt in plastics, rubber en verven. Vooral in elektrische apparaten  vanwege hun elektrisch isolatie- en brandwerend vermogen.

Was this article helpful?
Dislike 0