Schumann-resonantie

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Hartfrequentie van de aarde

De Schumann-resonantie of de hartfrequentie van de aarde is de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de bovenste luchtlaag.

De voornaamste en basis-frequentie van de Schumann-resonantie bedraagt 7,83 Hz. Mens, plant en dier stemmen zich af op de Schumann-basisfrequentie. Hoe planten, bacteriën en schimmels dit doen (als ze het doen) is niet bekend.

Het elektromagnetisch veld van iedere levende cel zal zonder meer beïnvloed worden door de Schumann-resonantie. Deze wordt op zijn beurt waarschijnlijk in stand gehouden door de elektrische ontladingen die wereldwijd plaatsvinden in onweersbuien.

Onweersbuien hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van leven op Aarde. Ze slaan het elektromagnetisch veld van de Aarde aan als een snaar, waardoor de Schumann-resonantie in strikte zin niet echt een resonantie is. Onweer is geen continue trilling maar vormt als het ware met iedere bliksem een kortstondige “dreun” tegen dit veld. De Schumann-resonantie is het sterkst als er veel onweersbuien zijn in de aardatmosfeer.

De NASA was geïnteresseerd in deze materie. De astronauten die in de ruimte verbleven bleken snel vermoeid en gedesoriënteerd te worden. Na installatie van een apparaat die kunstmatig deze golven opwekten bleken de astronauten gezond en wel terug te keren.

Frequentie van de aarde aan het versnellen?

De frequentie van de Schumann-resonantie is heel lang rond 7,83 Hz geweest, met slechts kleine verschillen. In juni 2014 is dat blijkbaar veranderd. Monitoren van het Russische Space Observing System toonde een plotselinge piek in de activiteit naar ongeveer 8,5 Hz. Sinds toen zijn er dagen gemeten waarin de Schumann-resonantie piekte naar 16,5 Hz.

Is de frequentie van de Aarde aan het versnellen? Omdat wordt gezegd dat de Schumann-resonantie een relatie heeft met de alfa- en thetastaat van het menselijk brein, kan deze versnelling de reden zijn waarom het vaak voelt alsof de tijd versnelt en gebeurtenissen en veranderingen in ons leven sneller lijken te gebeuren dan vroeger het geval was.

Was this article helpful?
Dislike 0