Wateraders

Estimated reading time: < 1 min

Een waterader is een laag van (stromend) water in de grond. Ze kunnen ontstaan op een plek doordat ze ruimte vinden of doordat er een verandering heeft plaatsgevonden in de bodem. Een stromende waterader ontstaat doordat regenwater door de oppervlakte naar een ondoordringbare grondlaag doordringt. Een waterader is geen kanaal of buis, maar een vrij dun laagje water dat elektromagnetische velden vormt die zich uiten in vrij smalle straling van binnen in de aarde naar buiten toe. Wateraders verschillen naar breedte, gebied, kracht en diepte. Hoe dieper de waterader, hoe groter het stralingsveld aan de oppervlakte, omdat de stralingen door verscheidene breukvlakken heen moeten, waarbij men schuine vectoren krijgt. Wateraders op zich zijn niet ziekteverwekkend, maar ze nemen onderweg wel allerlei frequenties of gassen mee.(radon gas)

Was this article helpful?
Dislike 0