Dioxine

Estimated reading time: < 1 min

Dit zijn zeer giftige chemische stoffen die nauwelijks afbreken en zich ophopen in het milieu. Ze worden opgeslagen in het vetweefsel van mens en dier. Ze komen dan weer vrij als het vet wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als vrouwen zwanger zijn of borstvoeding geven.
Dioxines zijn kankerverwekkend en verstoren de hormoonhuishouding. Ze worden niet doelbewust geproduceerd. Maar ze ontstaan als ongewenst bijproduct bij de vervaardiging of verbranding van chemische stoffen of producten (zoals bijvoorbeeld de kunststof PVC).

Was this article helpful?
Dislike 0