Tuberculinum

Estimated reading time: 1 min

Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte veelal veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis. Een infectie met deze bacterie kan leiden tot een ernstige aantasting van de longen. De  ziekte kan ook ontstaan in andere delen van het lichaam, zoals in de nieren, gewrichten of lymfeklieren. De Tuberculinum avis is de veroorzaker van tbc bij vogels, soms bij mensen. De Tuberculinum bovinum is de veroorzaker van TBC bij runderen, soms bij mensen.

Tuberculose behoort tot de besmettelijke en epidemische ziekten. De met tuberculose besmette patiënt wordt door deze besmetting in zijn vitaliteit duurzaam aangetast. Als gevolg hiervan vertoont de met tuberculose besmette mens twee basale ziekmakende reactiepatronen. De eerste is ‘ontsteking’. De tweede is destructie. In het geval van tuberculose heeft de ontsteking op niet al te lange termijn destructie van het weefsel (meestal het longweefsel) ten gevolge.

De aanwezigheid van de tuberkelbacil of het hebben van antistoffen waardoor duidelijk is dat er ooit sprake is geweest van een tuberculosebesmetting laten zien dat de levenskracht van de betrokkene ‘belast’ is met deze twee ziekmakende reactiepatronen. Deze verstoring van de levenskracht is vervolgens via overerving overdraagbaar op het nageslacht. Patiënten die in aanraking zijn geweest met tuberculose en ook hun nakomelingen hebben door deze belasting een vele malen grotere kans op het krijgen van artritis, artrose of reuma, bronchitis of astma, allergieën of longemfyseem. Ook mentale en emotionele stoornissen kunnen het gevolg zijn. Dezelfde tendensen, een ontstekingsvorm die aanleiding geeft tot destructie van weefsel komt bij de meeste van deze ziekten duidelijk naar voren.

Het ziekteproduct van Tuberculose is etter en pus en levert de grondstof voor Tuberculinum. Tuberculinum is daardoor gerelateerd aan ontstekingen en in die zin inzetbaar bij bacteriële aandoeningen.

Wat op het lichamelijke gebied zich als ontsteking toont zien we op het mentale vlak als concentratieverlies, agressie, ongehoorzaamheid etc, etc. In de orthopedagogiek heet dit bijv. het syndroom van Asperger, of ADHD. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Bron: http://www.klassiekehomeopathie.nl

Was this article helpful?
Dislike 0