De Vegatest

De Vegetatieve Reflex Test, of te wel de VEGAtest, wordt uitgevoerd met het Test Expert plus apparaat.

vegatest
De Wegamed Test Expert Plus

De test Expert plus is vergelijkbaar met een computer, waarin de analoge frequenties van testampullen opgeslagen zijn. Dit apparaat kunt u vergelijken met een MRI, SCAN, EEG, ECG. Met andere woorden: het apparaat zoekt informatie van het lichaam welke het kan omzetten in informatie die wij kunnen lezen.
Vanwege de nieuwe technologische mogelijkheden kan het dankzij een logische opbouw talrijke afzonderlijke en gecombineerde metingen mogelijk maken.
Het is eveneens mogelijk de geadviseerde middelen of therapie te testen op verdraagzaamheid (tolerantie) en effectiviteit. Dit maakt de testmethode uiterst effectief en efficiënt. Automatisch worden de meetwaarden in een daarvoor ontworpen registratie programma vastgelegd en na de test uitgeprint en met u doorgesproken. Voor meer informatie over de Test Expert plus kunt u ook kijken op de Duitse website www.wegamed.de

Hoe is de VegaTest ontwikkeld?

Rond 1950 was de Duitse arts, Dr. R. Voll , de eerste die met behulp van elektronische apparatuur probeerde acupunctuurpunten te meten. Acupunctuurpunten zijn plaatsen waar meer energie meetbaar is.  Door onderzoek bevestigde hij met een weerstandsmeter dat er een relatie bestond tussen de verschillende acupunctuurpunten en bepaalde organen en orgaanfuncties. Een doorbraak was dat deze punten ook gebruikt konden worden voor de diagnose. Dr.Voll merkte door het doen van verschillende metingen dat orgaanstoornissen een verandering gaven in de meetpunten. Door standaard een aantal van deze punten na te meten werd energetische ofwel functionele diagnostiek mogelijk. Deze methode wordt thans met succes wereldwijd gebruikt en staat bekend als de E.A.V. (electro-acupunctuur vlg. Voll). Electroacupunctuur vlg. Voll is een samenvloeien van de westerse elektronica met de klassieke acupunctuur.

In 1979 ontwikkelde een andere Duitse arts, dr.Schimmel, op basis van deze bevindingen de Vegetatieve Reflex Therapie. In plaats van verschillende acupunctuurpunten voor de meting te gebruiken meet hij via één punt. Om de functies van de verschillende punten te vervangen, gebruikte hij bepaalde homeopathische verdunningen van organen. Er werd een meetkring gemaakt en in deze meetkring werden ampullen gebracht. Een lagere waarde dan de uitgangswaarde wijst op een reactie van het lichaam en daarmee een mogelijke stoornis.

Hoe werkt een vegatest?

Eigenlijk lijkt het op een allergietest. Bij een allergietest wordt uw lichaam geprikkeld met een stofje en kijkt men naderhand of en hoe uw lichaam op dit stofje heeft gereageerd. Zo werkt de Test Expert plus ook: via een soort balpen wordt een acupunctuurpunt in de hand geprikkeld en direct daarna wordt gekeken of en hoe uw lichaam op dit stofje reageert. Op deze manier kunnen niet alleen lichamelijke, emotionele en/of energetische belastingen van het lichaam in kaart gebracht worden en welke fysieke klachten hiermee uitgelokt worden, maar ook functionele verstoringen van organen en eventueel bestaande allergieën. Het is volledig pijnloos, dus ook heel geschikt voor kinderen.

Deze functionele diagnostiek vult de traditioneel geneeskundige methoden aan volgens het “ijsbergmodel”; het verreweg grootste deel van de ijsberg, dat zich onzichtbaar onder het wateroppervlak bevindt, wordt zichtbaar gemaakt.

De zoektocht naar de oorzaak van de klachten kunt u
vergelijken met het afpellen van een ui

bulb, closeup, close-upHet kan zijn dat er sprake is van milde klachten die vrij actueel zijn en gemakkelijk te behandelen. U kunt het  vergelijken met de buitenste schil van een ui. Zijn de klachten heftiger en chronischer van aard? Ligt de oorzaak van de klacht(en) bijvoorbeeld in de 3e schil van de ui? Dan is het nodig om eerst de twee buitenste schillen weg te halen en daarna pas de oorzaak in de 3e schil aan te pakken.

Het kan ook voorkomen dat de oorzaak van een klacht nog dieper licht. Bijvoorbeeld in de kern van de ui. Om de oorzaak van een dergelijk klacht te kunnen behandelen zullen er vele “schillen” opgeruimd moeten worden. Het is dus lastig om vooraf te zeggen hoe vaak er een behandeling nodig is. In het algemeen zijn max. 3 tot 4 behandelingen nodig om de ui effectief te pellen.

Het nadeel hiervan is dat patiënten de prestaties van de behandelaar altijd meten aan het verbeteren van de symptomen, waarvoor ze eigenlijk bij hem/haar zijn gekomen. Daarom zijn sommige patiënten na de eerste behandelingen vooralsnog ontevreden. Want mogelijk zijn er weliswaar andere symptomen, waaraan zij ook leden (meer naar voren liggend) verdwenen, maar het verbeteren van de symptomen waarvoor zij in behandeling kwamen kan pas in de tweede of derde stap worden gerealiseerd.

In sommige gevallen horen er meerdere “uienschillen” bij één enkel symptoom. Bovendien hoeven deze schillen niet per definitie achter elkaar te liggen. Als in ons voorbeeld de eerste twee schillen zijn behandeld en afgevoerd of opgelost, dan is de patiënt toch pas van tweederde van diens symptomen bevrijd. Het laatste derde deel kan echter pas worden behandeld als ook de daartussen liggende uienschil zijn afgebroken.

Vragen? Zoek in de kennisbank.