De gebruikte hulpstoffen in vaccins voor kinderen

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min
  • Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
  • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
  • Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
  • Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is.
  • 2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
  • Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
  • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
  • Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
  • Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.

zie o.a. op de website van vaccinvrij

Was this article helpful?
Dislike 0