Blokkade regulatiesysteem BBRS

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Hoewel de cellen de basiseenheden van het leven zijn, is de mens oneindig veel meer dan een verzameling cellen. Dat “veel meer” wordt vooral bepaald door het weefsel dat de cellen met elkaar verbindt. Dit verbindende weefsel of liever gezegd bindweefsel, wordt tegenwoordig aangeduid als Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

Het is in ons hele lichaam aanwezig.

In het midden van de vorige eeuw heeft het werk van de Weense histoloog en embryoloog professor Pischinger geleid tot een model van het BBRS, door Pischinger “Grundsystem” genoemd. Dit “Grundsystem’  is binnen de natuurgeneeskunde buitengewoon belangrijk gebleken. Met name voor het transport van alle voedingsstoffen en informatie richting de cellen. 

We spreken daarom ook van “systeemregulatie” die zich niet beperkt tot de eigen persoon, maar die de omgeving in de meest ruime zin, daarbij insluit. Bij omgeving valt te denken aan voeding, milieu, maar ook aan relaties en leefomstandigheden enzovoort. Deze benadering van systeemregulatie overstijgt daarmee de overwegend op de anatomie en fysiologie gebaseerde reguliere geneeskunde.

het regulatiesysteem of BBRS

Wanneer we het BBRS, ook wel interstitium of matrix genoemd, nader onder de loep nemen, dan vinden we daarin de allerkleinste bloedvaatjes die ten behoeve van de aanliggende cellen, voedingsstoffen en zuurstof afgeven en afvalstoffen afvoeren. Naast deze bloedvaatjes zien we ook kleine lymfevaatjes; je zou kunnen zeggen, dat het lymfevatenstelsel eindigt en begint in het interstitium. Verder liggen er uiteinden van zenuwen die prikkels kunnen afgeven en opnemen. Het interstitium is doortrokken van zogenoemde collagene vezels, die heel veel zuren kunnen opnemen waardoor ze zwellen. Deze zuren kunnen stijfheid en zelfs pijn veroorzaken; denk bijvoorbeeld aan fibromyalgie en andere aandoeningen van het bewegingsapparaat. Behalve de uitwisseling van veel stoffen, vinden via de zenuwen neurale en hormonale interacties plaats.

De reguliere geneeskunde bedient zich van deze elektrische stromen bijvoorbeeld bij het Electrocardiogram ECG (“hartfilmpje”). In de natuurgeneeskunde is er de verbinding met onder meer  de elektro-acupunctuur (VEGAtest) en de bioresonantie. De toenemende zorg over de invloed van zendmasten, satellieten, mobiele telefoons, navigatiesystemen enzovoort op ons lichaam als regulatiesysteem, dient serieus te worden genomen.

Het interstitium, het BBRS, is dus heel belangrijk  voor gezondheid en ziekte.  Bloeduitstortingen, ontstekingen en allergische reacties spelen zich allemaal grotendeels af in het interstitium.

Was this article helpful?
Dislike 0