Vaccinatieprogramma

U bent hier:
Estimated reading time: 1 min

Vanaf het eerste levensjaar gaat het kind het Rijksvaccinatieprogramma volgen. Er is een schema vastgesteld voor alle vaccinaties. Over het algemeen zullen er vier injecties met het DaKTP+Hib vaccin gegeven worden op maand 2, 3, 4 en 11. Dit vaccin biedt bescherming tegen de infectieziekten difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Haemophilus influenzae type b (Hib). Kinderen die vanaf 1 april 2006 geboren zijn krijgen ook een vaccinatie tegen pneumokokken. Deze vaccinatie wordt op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden, gelijktijdig met de DKTP-Hib-vaccinatie gegeven. Een specifieke groep zuigelingen komt ook in aanmerking voor hepatitis B vaccinatie. Kinderen die in aanmerking komen voor zowel een pneumokokken als een hepatitis B vaccinatie krijgen vanaf 1 juni 2006 een combinatievaccin DaKTP-Hib HepB op maand 2.3.4 en 11.

In het tweede levensjaar is met het Rijksvaccinatieprogramma één vaccinatiemoment gepland met 14 maanden. Het BMR vaccin en meningokokken C vaccin worden dan apart, maar tegelijkertijd toegediend. Het BMR vaccin geeft bescherming tegen bof, mazelen en rodehond en het MenC vaccin tegen meningokokken C.

In het vierde levensjaar vindt het volgende vaccinatiemoment plaats. Rond de vierde verjaardag wordt wederom gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. De kinkhoestvaccinatie wordt nu nog apart toegediend. Het kind krijgt dus twee prikken. Er wordt geen herhalingsvaccinatie met het Hib vaccin gegeven.

Het laatste vaccinatiemoment is op negenjarige leeftijd. De tweede en tevens laatste BMR vaccinatie vindt plaats en er wordt ook weer tegen difterie, tetanus en polio gevaccineerd.  De BMR vaccinatie hoeft niet meer herhaald te worden. DTP wordt eventueel herhaald vanaf 15 jaar later als er gereisd wordt naar het buitenland. (Bron: http://www.vaccinatiesvoorkinderen.nl/ )

Was this article helpful?
Dislike 0