Botulisme

Estimated reading time: < 1 min

Botulisme bij mensen is een zeldzame, maar ernstige ziekte. Er is dan sprake van vergiftiging door een gifstof van de bacterie Clostridium Botulinum. Deze gifstof tast het zenuwstelsel aan en dat kan tot verlammingsverschijnselen leiden. Meestal loop je de ziekte op door besmet voedsel te eten. Er kan ook een infectie ontstaan als er verontreinigde grond in een wond komt.

Symptomen zijn o.a. diarree, moeheid en algemene malaise.

In ernstige gevallen direct in ziekenhuis een antiserum toe laten dienen.

Was this article helpful?
Dislike 0