Toename kankergevallen door uitroeien van infectieziektes met koorts

Mensen die te maken krijgen met kanker werden in hun leven doorgaans veel minder vaak geconfronteerd met koorts t.o.v. mensen die geen kanker kregen. In de afgelopen eeuwen zijn er een aantal wetenschappelijke onderzoeken geweest naar het verband tussen enerzijds het krijgen van koorts en anderzijds de kans op het krijgen van kanker. Uit deze betrouwbare onderzoeken blijkt dat het doormaken van meerdere periodes met koorts, vooral in het begin van je leven, een vermindering in het aantal kankergevallen op latere leeftijd laat zien.

Bekend is dat acute infectieziekten, gepaard gaande met koorts, het immuunsysteem structureel veranderen, waardoor het immunsysteem sterker uit de strijd komt.

Via onderzoek bij proefdieren, ontdekte men dat een afweersysteem dat regelmatig wordt geprikkeld met acute infecties met koorts, een meer agressieve reactie laat zien tegen kankercellen. Uit deze diermodellen blijkt dat hoe meer periodes met hoge koorts wordt doorgemaakt, hoe sterker de agressieve reactie tegen kankercellen is.

Citaat 1:
Misschien moet bij koorts tijdens de kinderjaren het gebruik van koortsverlagers heroverwogen worden in het licht van de huidige bevindingen. Vele nieuwe vaccins zijn geïntroduceerd om algemene en minder algemene infectieziekten te lijf te gaan. De hogere incidentie van sommige kankers bij individuen van een hoger sociaal economische status zou het negatieve aspect van verminderde blootstelling aan acute infecties kunnen reflecteren.

Citaat 2:
Een kern visie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is om een wereld te creëren “waarin alle mensen die risico lopen beschermd zijn tegen door vaccins te voorkomen ziektes:”. Een loffelijk streven in het licht van de aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit die infectieziekten nog steeds in de gehele wereld veroorzaken. Echter, men kan het niet helpen zich af te vragen of de infectieziekten die de mensheid voor millennia hebben geteisterd wel eens onvermoede voordelen hebben. Bijvoorbeeld het oude gezegde:

“Wat mij niet doodt maakt me sterker” zou in een zekere zin van toepassing zijn op de invloed van acute infecties op de ontwikkeling van kanker.

 Spreuken: 

Ik ben ervan overtuigd dat infecties een rol spelen in de evolutie
Infectieziekten brengen het immuunsysteem tot rijping
  (Galama, hoogleraar virologie)

In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt. –
  (Newton, natuurkundige)

Bron: http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziektes_met_koorts.pdf

Meer informatie en onderzoekgegevens vindt u op de site van de NVKP, http://www.nvkp.nl/

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.