De 5 natuurprincipes

In de natuurgerichte gezondheidszorg, ook wel natuurgeneeskunde genoemd, wordt ziekte en gezondheid anders benaderd dan in de ‘reguliere’ medische wereld. Gezondheid is meer dan “niet ziek zijn”. Ziekte volgens de Natuurgeneeskunde is een natuurlijke reactie van het lichaam dat altijd streeft naar een gezonde, evenwichtige situatie, voor lichaam én geest. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen en de natuurgeneeskundige behandeling zal er ook op gericht zijn om dat vermogen te stimuleren. (kijk ook bij VEGA-test)

Stimulatie vindt plaats via de volgende vijf natuurgerichte principes:

1. Energie

Energie is de basis van het leven. Zonder voldoende energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

De behandeling in mijn praktijk start altijd met een energiescreening. Deze energiescreening geeft een volledig overzicht van de energetische toestand van de patient. Bovendien geeft het antwoord op de vraag of en in welke mate de patient nog regulatie mogelijkheden heeft en in welk segment dit mogelijk is. Is het lichaam nog in staat prikkels van buitenaf te verwerken of is het volledig geblokkeerd. Met behulp van bijvoorbeeld chacra stimulering, meridiaantherapie, inzetten van een systeem-informatie kaart waarbij de eigen celstofwisseling wordt gestimuleerd op die segmenten die nog open staan voor prikkels, kunnen de blokkades opgeheven worden zodat het regulatievermogen weer herstelt kan worden.

2. Prikkeloverdracht

Het herstel van interne fysieke en mentale communicatiesystemen. Zonder geleiding stagneren vele functies.

De energiescreening is, naast het geven van een duidelijk beeld van de energetische toestand waarin patient verkeerd op het moment van de meting, ook een waardevol instument om te bepalen welke communicatiesystemen verstoord of geblokkeerd zijn en welke “ omleidingsroutes” het lichaam nog heeft om de verstoorde of geblokkeerde systemen weer te herstellen. Dit is zowel mentaal als fysiek. Aansluitend kan met de Vegatest de uitslag van de energiescreening verder uitgediept en verfijnd worden zodat men een duidelijk beeld krijgt welke specifieke wegen open staan om de fysieke en mentale communicatiesystemen weer te herstellen. Dit herstel kan met bijvoorbeeld een Systeem-informatiekaart, maar ook met natuurlijke middelen.

3. Drainage

Het verminderen van toxische belastingen zowel in geestelijke als in stoffelijke vorm.

Een zeer belangrijk onderdeel van mijn behandeling is het bepalen van de biologische index van een patient. De biologische index geeft weer hoe vervuild het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) is. Deze toxische belasting kan zowel in geestelijk als in stoffelijke vorm zijn.  De mate van vervuiling is een maatstaf voor het bepalen van het regulatievermogen van het lichaam. De eerste stap is het verminderen van de vervuiling van het BBRS door het inzetten van een effectief drainagemiddel alvorens men een gerichte therapie gaat inzetten. Met de juiste natuurlijke detoxificerende middelen, met de juiste voedingsadviezen gericht op reiniging van het lichaam is de drainage van het lichaam te bevorderen. Reiniging van geestelijke toxische belasting geschiedt door middel van emotionele remedies.

4. Voeding

Goede voeding is essentieel om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.

‘U bent wat u eet’ en ‘laat voeding uw medicijn zijn’ zijn belangrijke uitgangspunten in mijn praktijk. Belangrijk is eveneens dat het lichaam zo veel mogelijk bewust vrij blijft van toxische belastingen, zowel geestelijk als lichamelijk. In mijn praktijk help ik patienten bij  de omschakeling naar passende, gezonde en uitgebalanceerde voeding in combinatie met geschikte evenwichtige geestelijke voeding. Voldoende  beweging, ontspanning, rust, in goede balans met werk en privéleven is eveneens zeer belangrijk. Dit  voorkomt op lange termijn de bekende welvaarts-ziekten.

5. Levenskunst

Door onwetendheid is de mens nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. 

De 5 natuurprincipes impliceert een holistische benadering . Het menselijke organisme is een ingewikkeld systeem. Wij kunnen het alleen begrijpen wanneer wij het als ėėn geheel zien. Vooral wanneer er zich functionele stoornissen ontwikkelen. In plaats van te concentreren op symptomen zoals pijn, allergieën, uitputting of gebrek aan slaap, zijn het de oorzaken van de disbalans die we dienen te identificeren en behandelen.

Mijn behandeling is er altijd op gericht patiënten bewust te maken van de oorzaak van de ziekmakende patronen. Door op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht en uitleg te geven hoe de diverse symptomen als gevolg van de oorzaak zijn ontstaan zal er bij de patiënt het inzicht ontstaan hoe dit patroon zelfstandig te veranderen is. Belangrijk is dat iemand zelf weer de regie over zijn eigen lichaam in handen krijgt.
Gedurende mijn behandeling ben ik ervan bewust dat het lichaam een groot zelfgenezend vermogen heeft en dat het lichaam  alleen een steuntje in de rug nodig heeft om dit zelfregulerend vermogen weer een kans te geven.

Het vastleggen van de behandel verslagen  gaan geheel geautomatiseerd via een gestandaardiseerd computerprogramma. De patient krijgt na afloop van het consult  het behandelverslag mee naar huis.

Voor al deze prioriteiten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is er een natuurlijke manier om evenwicht te brengen als er verstoring is ontstaan.

Vragen? Zoek in de kennisbank.