Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht kun je vergelijken met een telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam. Functioneert de telefoonverbinding niet goed dan worden de signalen niet goed doorgegeven. Sommige functies kunnen daardoor stagneren. Andersom is het zenuwstelsel niet in staat aan je hersenen door te geven dat er ergens in je lichaam een storing is

Cellen communiceren ook met elkaar. Ze zijn te vergelijken met kleine radiozenders en ontvangers. Elke cel ontvangt informatie van een andere cel. Op deze manier houden cellen elkaar over en weer ‘aan de praat. Zolang deze informatie-uitwisseling in ons lichaam niet wordt verstoord, functioneren wij goed, voelen we ons prettig en noemen dat ‘gezondheid’

Wanneer dit wel wordt verstoord, ‘begrijpen’ cellen elkaar niet meer en ontstaan er ‘misverstanden’ die overgaan in ‘ruzies’. Kortom de onderlinge harmonie in het lichaam wordt verbroken. Er is ruis op de lijn, net als bij een slecht afgestelde radio. Dit hindert de celademhaling, de basis van ons bestaan. Het verstoort bovendien het naar rechts draaien van onze cellen. Anders gezegd: Het ondermijnt ons immuunsysteem.

Dat betekent stress voor lichaam en geest. De eigen herstelkracht van het lichaam wordt hierdoor aangetast.

Vragen? Zoek in de kennisbank.