Ivermectine opnieuw voor het voetlicht

Ivermectine stond vorig jaar voortdurend in de spotlights als mogelijke behandeling voor Covid-19. In sommige studies werd destijds beweerd dat ivermectine zou leiden tot een verlaagd overlijdensrisico aan Covid-19 en andere onderzoekers meenden dat gebruik in een vroeg stadium na besmetting zou kunnen leiden tot een verlaging van het aantal ernstige gevallen van Covid-19. De weerstand vanuit de overheid was echter groot en de voorkeur ging uit naar vaccinatie, omdat de wetenschappelijke bewijsvoering voor deze claims twijfelachtig zou zijn.

Nu is echter een nieuwe peer-reviewed studie verschenen onder leiding van Flávio A. Cadegiani, een Braziliaanse endocrinoloog. Hij heeft de preventieve werking van ivermectine bij Covid-19 onderzocht.

De onderzoekspopulatie was omvangrijk: de 223.128 proefpersonen waren allen afkomstig uit de Braziliaansee stad Itajaí. Hiervan waren er 159.560 18 jaar of ouder en niet besmet met Covid-19 tot 7 juli 2020.  Van deze groep gebruikte 28,7 procent geen en 71,3 procent wel ivermectine. De gebruikers werden verdeeld in de mate en frequentie waarin ze het middel innamen: 29,8 procent was een onregelmatig gebruiker (tot 60 mg) en 7,3 procent gebruikte het middel regelmatig (meer dan 180 mg). Vervolgens werden de data van de gebruikers vergeleken met die van niet-gebruikers.

Niet-gebruik van ivermectine vergeleken met regelmatig gebruik van ivermectine resulteerde in een 12,5-voudige toename van het sterftecijfer en in een zevenvoudige toename van het risico om aan Covid-19 te overlijden,. Dit resultaat versterkt volgens de onderzoekers de bewijslast van de preventieve effecten van ivermectine op Covid-19.

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.