Long COVID versus gezichtsmaskers

‘Long COVID’ is -zoals u weet- de verzamelnaam voor de aanhoudende gezondheidsklachten, gerelateerd aan de Covid-19 ziekte, maar wellicht óók gerelateerd aan de wijze van behandelen ervan. Naast gezondheidsklachten als vermoeidheid, benauwdheid en pijn, die lang na de genezing van een evt. acute infectie kunnen blijven voortduren, wordt er veel gerapporteerd over langdurige gevolgen voor concentratie, cognitie en kwaliteit van leven.

Daarnaast is er de belemmerende factor in het onderzoek naar long COVID, dat er tot op heden nog geen uniforme definitie voor bestaat. Bijvoorbeeld over de vraag hoe lang de klachten moeten voortduren om over ‘Long COVID’ te spreken? Ook het klachtenpatroon dat valt onder long COVID is onvoldoende gedefinieerd. Door de grote variatie in verschijningsvormen is deze bovendien moeilijk samen te vatten.

Maar de invloed van long COVID is leven veranderend, blijkt uit onderzoek van het UMC in Groningen. Patiënten kwalificeren hun aandoening met woorden als ‘ontregeling’, ‘verstoring’, en ‘iets wat in je hele lijf zit’. Velen ervaren onzekerheid, omdat ze wachten op onderzoek of een behandeling, of omdat ze geen aantoonbare, onderliggende oorzaak van hun klachten kunnen vinden, zeggen de onderzoekers. Ook is er veel onduidelijkheid over verloop en herstel van het postcovidsyndroom, de officiële benaming van long COVID.

Maar het daadwerkelijk tevoorschijn komen van mogelijke oorzaken, is WEL aan de orde in de internationale medisch-wetenschappelijke onderzoekswereld.

Long Covid’ ontstaan door.. mondkapjes..?!?

Een groep gerenommeerde onderzoekers slaat alarm nadat in een nieuwe studie is vastgesteld dat de zogenaamde ‘Long COVID’ feitelijk wordt veroorzaakt door het langdurig dragen van mondkapjes..! Uit de nieuwe studie, uitgevoerd door een Duits onderzoeksteam onder leiding van chirurg Kai Kisielinski,( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33923935/) bleek dat het dragen van een masker in verband werd gebracht met een toename van -hou je vast- 62% van verschillende ziekten..! In combinatie veroorzaakte het dragen van mondkapjes, hetgeen de auteurs het
Mask-Induced Exhaustion Syndrome’ (MIES) noemden.

De Duitse onderzoekers publiceerden een meta-analyse van 2.168 studies over schadelijke effecten van medische maskers, de grootste in zijn soort. De bevindingen van een hele reeks studies en onderzoeken tonen een statistisch significante daling van de zuurstofopname, een toename van kooldioxide, een verhoogde hartslag, een toename van de kortademigheid en een reeks ongemakken.

De studie had tot doel de ‘fysiometabolische en klinische gevolgen van het dragen van gezichtsmaskers’ vast te stellen. De onderzoekers ontdekten echter dat het maskeren niet alleen verantwoordelijk is voor verschillende symptomen, het is zelfs de oorzaak van veel voorkomende gevallen van Long COVID’.

Volgens de Mayo Clinic (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351) betreft ‘Long Covid’ de ’terugkerende of aanhoudende symptomen die mensen meer dan vier weken na het krijgen van COVID-19 ervaren.’

Bij sommige mensen duurt het post-COVID-19-syndroom maanden of jaren of veroorzaakt het invaliditeit. Volgens de studie van Kisielinski overlappen bijna 40% van de belangrijkste lange-COVID-19 symptomen met masker-gerelateerde ‘MIES’-klachten en symptomen zoals vermoeidheid, dyspneu, verwarring, angst, depressie, tachycardie, duizeligheid en hoofdpijn. Uit de studie bleek dat verscheidene van de symptomen die worden toegeschreven aan long-Covid voornamelijk verband houden met het masker.

Verder bleek uit de studie dat de door de CDC aanbevolen N-95’s van medische kwaliteit nog slechter zijn. Eerdere studies hebben al aangetoond dat ze geen betere bescherming bieden tegen ademhalingsvirussen dan chirurgische maskers. Ze veroorzaken echter wel meer bijwerkingen.

In overeenstemming met recente bevindingen van Kisielinski et al. en Sukul et al. tonen de huidige resultaten duidelijk aan dat N95-maskers tot aanzienlijk meer uitgesproken en ongunstige biochemische, fysiologische en psychologische effecten leiden dan chirurgische maskers. De resultaten op het gebied van bloedoxygenatie, ongemak, hartslag, CO2, inspanning, vochtigheid, bloeddruk, VE, temperatuur, dyspneu, jeuk, enz. kunnen worden toegeschreven aan de grotere (bijna verdubbelde) dode ruimte en hogere ademhalingsweerstand van het N95-masker.

Vergeleken met het chirurgisch masker bij de effecten op korte termijn, zouden N95-maskers bij langdurig gebruik verhoogde gezondheidsrisico’s kunnen inhouden. Interessant is dat recente gegevens van een grote meerlanden-RCT-studie geen significante verschillen tussen de twee maskertypes laten zien wat betreft het aantal SARS-CoV-2-besmettingen. Niettemin werd het gebruik van N95-maskers in bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland lange tijd gehandhaafd.

Mensen met acute of langdurige ziekten die hun hart en luchtwegen aantasten worden het meest onder druk gezet om N-95’s te dragen, maar uit deze studie blijkt dat zij het meeste risico lopen.

Vorig jaar werd in een Italiaanse voorstudie (HIER) vastgesteld dat zelfs kortstondig gebruik van een chirurgisch masker gepaard ging met een verhoogd ingeademd CO2-gehalte van meer dan 5000 ppm bij 90% van de 10- tot 18-jarigen in de steekproef. De bevindingen van Kisielinski’s team komen kort na een afzonderlijke recente studie over maskers.

Onderzoekers concludeerden in een nieuwe studie dat ‘geen bewijs kon worden geleverd’ dat maskers kwetsbare mensen beschermen tegen het oplopen van Covid. Een rapport over de studie werd deze week gepubliceerd door het UK Health Security Agency (UKHSA). De studie onderzocht of hoogwaardige medische N95-, KN95- en FFP2-gezichtsmaskers kwetsbare mensen in de gemeenschap hielpen beschermen tegen het virus. De onderzoekers concludeerden:

“De review identificeerde geen studies voor inclusie en kon dus geen bewijs leveren om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Er werden geen studies gevonden die voldeden aan de inclusiecriteria, dus kon er geen bewijs worden gepresenteerd.”

Deze laatste studie is ook niet de eerste die vaststelt dat maskers niet effectief zijn tegen Covid. Een grootschalige internationale onderzoekssamenwerking concludeerde eerder dit jaar dat mondkapjes ‘weinig tot geen bescherming bieden tegen ziekte of infectiecijfers’. De onderzoekers analyseerden enkele tientallen rigoureuze studies gericht op ‘fysieke interventies’ tegen Covid en griep voordat ze tot de conclusie kwamen.

Intussen heeft Nieuw-Zeeland zijn maskermandaat verlengd terwijl de rest van de wereld de pandemie achter zich laat. De radicale nieuwe premier van het land, Chris Hipkins, heeft inmiddels besloten om de huidige Covid-beperkingen nog minstens twee maanden te verlengen..

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.