De cholesterol mythe

Wist u dat cholesterolverlagende medicijnen de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld zijn?
Maar ze zouden weleens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn voor verschillende ziekten, die verband houden met ouderdom. Was het afgelopen decennium al bekend geworden, dat deze middelen (statines) verantwoordelijk zijn voor een toename van dementiegevallen en de achteruitgang van intellectuele vermogens bij ouderen, nu blijkt daar ook nog eens suikerziekte (diabetes) aan te kunnen worden toegevoegd!

Enkele indringende wetenswaardigheden:

  • Wist u dat u uw geheugen kunt verliezen, agressief kunt worden  of zelfs suïcidaal, als u uw cholesterol te veel verlaagt?
  • Wist u dat u, wanneer u tot het mannelijk geslacht behoort, impotent kunt worden wanneer u uw cholesterol verlaagt?
  • Wist u dat door lage cholesterol het risico toeneemt dat u kanker krijgt?
  • Wist u dat oudere mensen met hoge cholesterol het langst leven?
  • Wist u dat veel van deze feiten al decennialang gepresenteerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar zelden door de voorstanders van de cholesterolhypothese aan het grote publiek verteld worden?
  • Wist u dat de cholesterolcampagne immense rijkdom creëert voor onderzoekers, artsen, medicijnfabrikanten en de voedingsindustrie?
  • Wist u dat u onderstaande bijwerkingen kunt krijgen als u cholesterolverlagende medicijnen slikt: spierpijn, spierzwakte, koorts, misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, winderigheid, misselijkheid, zuurbranden, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid, een gevoel van zwakte, huiduitslag, jeuk, pijn op de borst, rugpijn, gewichtstoename, geheugenverlies, leverontsteking en tientallen andere aandoeningen?

Met name mensen die hoge doses cholesterolverlagende middelen gebruiken, behoren tot de risicogroep, maar ook lage doses van deze middelen vormen wel degelijk een risico. Dit bleek al eerder uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow, in een studie waarin maar liefst 32.752 mensen betrokken waren die deze middelen gebruikten. Hiervan ontwikkelde maar liefst 8,4%, 2,749 personen, diabetes.

Inmiddels ligt er veel meer wetenschappelijk bewijs rondom de schade door statines.. Nieuw onderzoek toont zelfs aan dat statines meer kwaad doen dan goed..!

Uit onderzoek gedaan door wetenschappers aan het ‘University College Hospital’ in Galway bleek dat de inzet van het co-enzym ‘Q10′, een antioxidant, veel effectiever te zijn en bijna geen, of helemaal geen ‘bijwerkingen’ te  hebben .

Het blijkt dat statines een dramatische verhoging van het risico op diabetes veroorzaken bij jongere patiënten. Maar ook een significante verhoging van zenuwafbrekende ziekten (Alzheimer bijv.) en de kans op typen kanker. Vandaar de terechte conclusie dat de ‘voordelen’ van het gebruik van statines, in de verste verten niet opwegen tegen deze risico’s.

Bepaalde studies over de negatieve effecten van statines zijn nooit gepubliceerd. Studies van medicijnen worden gedaan om de goedkeuring binnen te slepen van overheden, om deze medicijnen op de markt te brengen en niet om de gezondheid van de mensen te dienen. Sommige van die onderzoeken zijn zelfs ‘alarmerend’ te noemen in hun uitkomsten, aldus de wetenschappers  van het genoemde universitair medisch centrum in Galway. Andere onderzoeken bleken de negatieve bijwerkingen te hebben verdoezeld.

Eén studie sprong er echter uit, volgens het onderzoek. Dat was het zogenaamde ‘Illuminate trial’. Hierbij werd een rapport in de lade geschoven, dat aantoonde dat het gebruik van statine-medicijnen verantwoordelijk kan zijn voor kanker en/of plotselinge hartstilstand.. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat dit onderzoek de grote pers haalt.. De markt van statines is maar liefst, wereldwijd gemeten, zo’n € 23 miljard ‘waard’ en nog steeds groeiende..

(Bron: Journal of Endocrine and Metabolic Diseases, 2013; 3: doi: 10.4236/ojemd.2013.33025).

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.