Giftige stoffen in Covid-vaccins

In de coronavaccins werden vanaf het begin schadelijke stoffen aangetroffen. dr Hannes Strasser keek hoe giftig de stoffen zijn en ontdekte dat sommige helemaal niet zijn toegestaan.

dr Hannes Strasser

In het EMA-productdossier voor het vaccin van Moderna, Bijlage 1, de Samenvatting van de Productkenmerken, staan ​​de “overige ingrediënten” onder punt 6. Daarin staat dat het vaccin onder meer SM-102, DSPC en DMG-PEG2000 bevat.

De stoffen ALC-0135, ALC-0159 en DSPC staan ​​als ingrediënten vermeld in de bijbehorende documenten van Biontech-Pfizer. Beide vaccins zijn samen met deze toevoegingen voorwaardelijk goedgekeurd.

Giftig, kankerverwekkend, teratogeen

Sommige van deze ingrediënten zijn giftig, kankerverwekkend (kankerverwekkend) en kunnen geboorteafwijkingen veroorzaken bij ongeboren kinderen (teratogeen). Het is des te onverklaarbaarder dat ze in vaccins zitten die aan gezonde mensen worden toegediend. Volgens het SM-102 Safety Data Sheet is deze stof niet geschikt voor gebruik bij dieren of mensen omdat deze giftig (giftig) is. Volgens de fabrikant zijn andere toepassingen “de verantwoordelijkheid van de koper”. De stof. SM-102 veroorzaakt onder andere als belangrijkste toxische bijwerkingen: bloedarmoede (bloedarmoede), hoesten, depressie, vermoeidheid, hoofdpijn, hartschade en uitputting, leverschade en narcose-achtige aandoeningen. Bovendien is SM-102 genetisch schadelijk en teratogeen (bevordert geboorteafwijkingen bij het ongeboren kind) en kan het kanker veroorzaken. Hetzelfde geldt voor andere stoffen die in de mRNA-vaccins worden vermeld. Bij velen waarschuwt de fabrikant dat ze niet in of op mensen gebruikt mogen worden en alleen geschikt zijn voor onderzoeksdoeleinden en laboratoriumtesten (!). Dit geldt onder andere voor ALC-0315, ALC-0159, DSPC en DMG-PEG (2000).

Giftige stoffen

Het feit dat de twee vaccins, samen met de giftige ingrediënten, voorwaardelijk werden goedgekeurd door de EMA is eigenlijk ongelooflijk. Maar het is volkomen onbegrijpelijk dat deze vaccins ondanks hun teratogene werking worden aanbevolen aan iedereen boven de 12 jaar. En deze potentieel kankerverwekkende, ziekteverwekkende en mutagene chemicaliën zouden onder dreiging van straf verplicht aan de hele bevolking worden toegediend als onderdeel van de verplichte vaccinatie, zonder dat mensen kunnen beslissen of ze het risico al dan niet willen nemen . Dit gegeven zal in de toekomst waarschijnlijk een rol gaan spelen bij procedures voor schade veroorzaakt door vaccinatie, bij schadeclaims bij de rechter en in diverse administratieve procedures met betrekking tot vaccinaties.

Beveiliging is secundair

Het feit dat alle (!) zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven, kinderen en kankerpatiënten worden aanbevolen om zich over de hele linie te laten vaccineren voor COVID-19-vaccinaties, ook al bevatten ze duidelijk gifstoffen, is een andere klassieke breuk met standaardprocedures in de geneeskunde die zijn beproefd en getest gedurende tientallen jaren Geneeskunde. Wij “vaccineren direct” en realiseren ons pas achteraf wat er werkelijk is gebeurd. Zo stellen we onze bevolking, in dit geval onze zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en baby’s, wereldwijd bloot aan een risico dat we nu nog niet kunnen inschatten.

Het is echter ook onduidelijk of de vele bijwerkingen en sterfgevallen na de COVID-19-vaccinaties worden veroorzaakt door het mRNA, de andere toxines, of mogelijk beide. Tot nu toe is dit nog niet onderzocht en ook ontbreken gegevens. Hoe dan ook, de baten-risicobeoordeling van mRNA-vaccins verandert drastisch als je eenmaal weet wat “dingen” in de vaccins “zweven”.

dr Hannes Strasser is co-auteur van de bestseller “Raus aus dem Corona-Chaos”, kamerraadslid voor de “Interessensgemeinschaft Freie Ärzte Tirol” in de Tiroolse medische vereniging en een expert in de parlementaire hoorzitting over het onderwerp “verplichte vaccinatie”.

/

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.