Vaccins verspreiden Infectieziekte

Het tijdschrift Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines heeft onlangs een nieuw peer-reviewed* wetenschappelijk artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen die het DKTP vaccin hebben gekregen later vatbaarder worden voor kinkhoest.
Volgens deze studie kunnen deze  kinderen na  ongeveer 5 jaar tot maar liefst 15 x vaker de kinkhoest krijgen dan hun niet ingeënte leeftijdsgenoten.

De mythe dat kinkhoest uitbraken het resultaat zijn van “anti-vaxxers” wordt hiermee in een keer van tafel geveegd.

doubts, yes, no


Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de kinderen, die worden getroffen door uitbraken van kinkhoest, gevaccineerde kinderen zijn. Sommige gezondheidsautoriteiten geven met tegenzin toe dat dit wetenschappelijk is aangetoond. Desondanks houden pro-vaxxers stug vol dat alle ziekteverspreiding wordt veroorzaakt door niet-gevaccineerde kinderen.

Eveneens is bekend dat het DKTP-vaccin,  samen met vele andere vaccins, geen permanente bescherming tegen ziekten. Uit deze studie is gebleken dat na zo’n 2 tot 3 jaar de antilichamen die het vaccin tegen kinkhoest produceert sterk zijn afgenomen, vaak zelfs compleet zijn verdwenen.  Hierdoor lopen de kinderen die gevaccineerd zijn juist een risico om de kinkhoest te krijgen

Volgens de Children’s Health Defense (CHD) zegt dat zodra het specifieke afweermechanisme voor een ziekte zwakker wordt , de vatbaarheid ervoor groter wordt, “en er  geen gemakkelijke manier is om deze verhoogde levenslange vatbaarheid te verminderen.”

Kinkhoestvaccins beschermen noch tegen kinkhoest, noch tegen de verspreiding ervan, net als poliovaccins

Het tijdschrift BMC Medicine publiceerde een andere studie waaruit blijkt dat de DKTP aanvankelijk  lijkt te werken, maar uiteindelijk geen langdurige bescherming bieden tegen de ziekten waartegen wordt ingeënt. Evenzo beschermen deze vaccins niet tegen besmetting van anderen, wat betekent dat mensen die ermee zijn gevaccineerd een ernstig risico voor de volksgezondheid vormen.
“… volksgezondheid autoriteiten kunnen worden geconfronteerd met een situatie vergelijkbaar met die van polio, waar gevaccineerde personen nog steeds besmetting kunnen overbrengen,” onthult hetzelfde artikel

Photo by Brian McGowan on Unsplash

De tijdelijke ‘immuniteit’ die wordt geboden door het DKTP-vaccin kan omschreven worden als een massale misleiding.  Uitbraken van ziekten waarvan de niet-gevaccineerden de schuld in de schoenen geschoven krijgen en als excuus wordt gebruikt om de waarheid van vaccins online te censureren. Tegelijkertijd wordt het verplicht stellen van vaccinatie steeds actueler.

“Hoewel vaccinpropaganda gevuld is met kwaadaardige leugens en opzettelijke valse informatie, wordt iedereen die de officiële valse verhalen van de vaccinindustrie in twijfel trekt onmiddellijk gecensureerd en van alle belangrijke technische platforms gehaald , waaronder Pinterest, Vimeo, Twitter, YouTube en Facebook ‘, waarschuwt Mike Adams, de Health Ranger.
“De hele technische industrie staat volledig achter het medische geweld van de vaccinindustrie en haar geschiedenis van het uitvoeren van onmenselijke medische experimenten op kinderen.

*Een peer-reviewed is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega’s van de auteur.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door Ethan Huff op Natural News.


12 januari 2020
Natural News

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.