Nieuw zeer besmettelijk virus op komst

Nieuw onbekend virus
Sinds half mei is er een nieuw en onbekend virus ontdekt. Epidemiologen staan voor een raadsel over hoe snel het zich over alle continenten verspreidt. De eerste gevallen deden zich gelijktijdig voor in een aantal provincies in Nederland, waarbij men vermoedt dat de brandhaard in Limburg ligt.

Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt algemeen aangenomen dat het liefdesvirus sterker is dan het angstvirus. Grafieken laten wel al zien, dat niets tegen deze uitbraak bestand is. De meest voorkomende symptomen, tot nu toe, zijn het wegvallen van de grauwe sluiers. De getroffene gaat onverwachts stralen, er treedt een zachtheid op, en een algemene vergevingsgezindheid.

Opmerkelijk is dat het liefdesvirus het hart opent, waardoor de persoon in een verhoogde staat van euforie en vreugde verkeert. 

Heel erg besmettelijk
Volgens wetenschappers heeft dit virus een ongekende besmettingsgraad. Wereldwijd verspreidt het liefdesvirus zich over alle continenten. Niemand lijkt er tegen bestand. Wie geïnfecteerd is, wordt rechtstreeks geraakt in het hart. Bijverschijnselen zijn de vele spontane uitingen van waardering, het benoemen van elkaars positieve kwaliteiten, en dankbaarheid voor elkaars relatie of vriendschap. De hartslag daalt, er treedt ontspanning op, en een groter welbevinden. Testen laten vooralsnog een versterking van het immuunsysteem zien, gepaard gaand met een diep gevoel van eenheid en vertrouwen in de toekomst. 

Sinds de uitbraak van dit liefdesvirus, is er een dramatische afname van geweld, inbraak, en faillissement. Er wordt meer gelachen. Graadmeters laten zien dat de vrolijkheid stijgt. Alleen al de uitspraak: ‘Ik hou van jou’, blijkt een enorme stimulans voor creativiteit. Men gunt elkaar het beste, en helpt waar het nodig is. De economie toont al duidelijke tekenen van herstel. Deskundigen spreken over het verdwijnen van de façade. Microbioloog Drs. Hemel: ‘De dunne denkbeeldige sluier, waar we nog menen bescherming nodig te hebben, lost op. Dit virus gaat gepaard met een nieuw verhoogd bewustzijn, waar je elkaar geneest door elkaar lief te hebben. Een remedie zal op zich laten wachten. Hier kan geen enkel vaccin iets tegen doen.’

Volgens eerste voorzichtige prognoses, verspreidt dit virus zich via het netwerk van het collectieve bewustzijn. Het is daarbij niet van belang of je naast elkaar zit, of je aan de andere kant van de oceaan bevindt. Proeftesten laten zien dat de oorzaak van het virus gelegen is in wat men ‘intentie’ noemt. ‘Zelfs als je al een beetje liefde voelt, is het onmogelijk om nog in het verleden te blijven’, zegt viroloog Havona, met onbetwist gezag. ‘Verwijten of boosheid worden aangetast door een onbekende oorzaak. Men schat dat binnen onafzienbare tijd de oude wereld van paniek en isolatie niet meer zal bestaan. Een nieuwe toekomst gloort aan de horizon. De ware natuur van de mens openbaart zich in snel tempo. Menszijn staat voor mededogen, goedheid, waardering, en een goddelijk besef van eenheid. Dit merkwaardige virus brengt een paradijselijk gevoel met zich mee, alsof je high bent van het leven.’

Vrijheidsvirus
Het liefdesvirus wordt nu al in de volksmond ‘vrijheidsvirus’, genoemd, omdat het een verblindende licht met zich mee brengt. Zelfs de schepselen die zich in duisternis wanen, en zich achter hoge muren verschansen, ontkomen niet aan besmetting. De eerste gevallen zijn al gemeld, waar zelfs blinden gaan zien, en beperkingen wegvallen. ‘Alsof alle ketenen oplossen’, aldus een getroffene.

Wereldleiders vrezen voor verlies aan controle. In alle oorlogsgebieden is er nu een ‘staakt het vuren’. Massaal zijn er bijeenkomsten waar vreemden elkaar spontaan omhelzen. De tempels, synagogen, en kerken zijn tot één eensgezinde geloofsovertuiging gekomen: ‘Eén met de Bron en niets anders’. Allen openen hun deuren. Niet om de religie te aanbidden, maar om het licht in elkaar te eren. Opmerkelijk is, dat wie door het liefdesvirus is besmet, immuun lijkt voor het angstvirus. Een dergelijke mutatie is nog niet eerder geconstateerd. Complotdenkers roepen nu al dat dit virus afkomstig is van planeet Venus, en door buitenaardsen is ontwikkeld met als doel dat we terugkeren naar de volledige capaciteit van ons twaalf strengen DNA.

Het nieuwe normaal

Uit alle uithoeken van de wereld roept het volk eensgezind om een nieuw normaal. Een normaal waar liefde normaal is. Een normaal verbinding, en aanraking. Een normaal van eerlijke verdeling en overvloed voor iedereen. Een normaal van afschaffing van schulden, en een wereld waar straf vervangen wordt door correctie. Een normaal waarin je elkaar in de ogen kijkt, en vertelt wat je aan elkaar waardeert. Een normaal waar we blijmoedig onze liefde uitbreiden, waarin we pure goedheid zijn. Het nieuwe normaal is rechtvaardig. Met politici die het welzijn van het volk voor ogen hebben, en de allerhoogste kwaliteiten aanspreken voor de voorspoed van het land.

Drs. Hemel: ‘Het liefdesvirus is het beste te herkennen aan haar geestelijk aroma. Er is een wijdverbreide samenhang met het universum. Ik acht de kans klein dat dit nog in te dammen is. Het gaat om samensmelten met alles dat leeft. Het gaat om de herinnering van de Bron, die liefde is. Het virus is niet alleen heel besmettelijk, maar ook hoogst verslavend. Als je eenmaal proeft van liefde, dan wil je niets anders. ’
Op 25 mei is er de persconferentie van de Wijze Raad van Ouden. Deskundigen voorspellen dat het virus zich tegen die tijd heeft verdubbeld. Waarmee onze planeet, de eerste keer in de geschiedenis, is veroverd door wat men Licht noemt.

Voel je vrij om dit persbericht door te sturen naar je eigen netwerk.
jijbenteenwonder.nl

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.