Persoonlijke ontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat mijn kennis en kunde altijd gespiegeld blijft aan de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, bezoek ik regelmatig bij- en nascholing

. Ook zelftoetsing en intercollegiale toetsing is hierbij belangrijk. Tevens blijf ik me interesseren in politieke, maatschappelijke en medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen, die de gezondheidszorg beïnvloeden en die direct of indirect betrekking hebben op de therapie c.q. behandelingen in mijn praktijk. Ook actuele ontwikkelingen betreffende voeding in relatie tot gezondheid en vraagstukken met betrekking tot voeding zullen mijn volle aandacht houden. Nieuwe ontwikkelingen op dit vlak zal ik op waarde proberen in te schatten en zo nodig integreren binnen mijn praktijkactiviteiten. De resultaten van mijn handelen zal ik zo veel mogelijk registreren en vastleggen in jaarverslagen. De behandelingen zullen dan inzichtelijk worden en zeer transparant zijn ten behoeve van consument, zorgverzekeraars en beroepsorganisatie.

Vragen? Zoek in de kennisbank.