vergoeding consult 2017 uitgebreid

In 2017 worden mijn consulten niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed. de verwachting is dat er in de toekomst steeds minder vergoed zal gaan worden uit aanvullende verzekering.

De zorgverzekeraar gaat steeds meer op de stoel van de therapeut zitten. Waarbij alles wordt bepaald vanuit vastgelegde protocollen en regeltjes en uw individuele situatie absoluut niet meer van belang is.

In de achterliggende jaren heb ik ervaren hoe kwaliteit bevorderende instrumenten zoals registraties, protocollen en regels, van zinnige gereedschappen verworden zijn tot op zichzelf staande doelen of middelen die een ander doel dan de kwaliteit dienen.
In plaats van menselijke waarden en vertrouwen, werden wantrouwen en de eisen van papieren en digitale systemen geld leidend.

De zorgverzekeraars zullen gaan bepalen welke behandeling gegeven moet worden bij welke klacht en hoe vaak men behandeld mag worden. Op het declaratieformulier dat u naar uw zorgverzekeraar  kon sturen zag u al sinds half 2016 een prestatiecode aangevinkt. Deze prestatiecode zal de komende jaren steeds exacter omschreven worden. Elke behandeling zal een prestatiecode krijgen waar dan vervolgens een vergoeding tegenover staat met een maximaal aantal behandelingen.  Stel dat u aanvullend verzekerd bent voor € 400,00 per jaar en de zorgverzekeraar geeft voor prestatiecode X een vergoeding van € 40,00 per consult met een beperking van 3 behandelingen. U heeft dan volgens uw polis recht op een vergoeding tot €400,00, maar bij deze prestatiecode en therapeut kunt u maar voor € 120,00 euro aan behandelingen vergoed krijgen.  Voor meer behandelingen zult u dan moeten uitwijken naar een andere therapeut. Zie voor meer informatie de uitzending van Zorg.nu van 11 oktober 2016 http://www.npo.nl/zorg-nu/11-10-2016/AT_2061787  vanaf minuut 16.30

Met deze kennis zou Ik u willen aanraden uw eigen situatie eens kritisch onder de loep te nemen. Het zou voor u wel eens voordeliger kunnen zijn als u het bedrag dat u nu maandelijks uitgeeft aan uw aanvullende verzekering in uw eigen beheer houdt; dus met andere woorden in 2017 geen aanvullende verzekering meer afsluit. Dit “potje” kunt u dan naar eigen inzicht gebruiken voor uw gezondheid. U bent dan niet meer afhankelijk van de grillen en grollen van de zorgverzekeraar.

Tip: Lees ook het stuk van een collega op mijn website:

http://www.praktijk-vdmeer.nl/algemeen/nieuws/algemeen/uit-het-hart-gegrepen