Magere melkproducten verhogen Parkinson risico

Uit een analyse van gegevens van 120.000 personen, bleek dat de consumptie van magere melkproducten gerelateerd is aan een verhoogd risico op Parkinson. Is volle melk dan wél goed?

Magere melkproducten vergroten het risico op Parkinson, blijkt uit een groot opgezet onderzoek dat recent gepubliceerd is in het vaktijdschrift Neurology. Het onderzoek is het grootste naar dit onderwerp tot nu toe, stellen de onderzoekers zelf.

Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt die gedurende 25 jaar verzameld werden bij ongeveer 80.000 vrouwen (Nurses Health Study) en 50.000 mannen (Health Professionals’ Follow-up Study). Elke twee jaar vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun gezondheid en elke vier jaar over hun voeding.

Er werd gekeken naar de consumptie van verschillende soorten melkproducten, waaronder melk, room, kaas, yoghurt, roomijs, boter en margarine. Vervolgens keken ze of volle melk een relatie vertoonde met het Parkinson risico. Dit bleek niet het geval. Wel bleek dat wie minstens drie porties mager melkproduct per dag consumeerde een 34 procent grotere kans had op het ontwikkelen van Parkinson dan wie minder dan één portie per dag nuttigde.

Tevens vonden de onderzoekers dat meer dan één portie magere melk per dag leidde tot een verhoogd Parkinson risico van 39 procent vergeleken bij het nuttigen van één portie per week. Ook yoghurtijs vertoonde een verband met een verhoogd risico.

De onderzoekers maakten ook nog een meta-analyse van diverse onderzoeken die in het verleden gedaan zijn naar de invloed van melkproducten op Parkinson. Hieruit bleek dat ook de totale consumptie van melkproducten gerelateerd is aan een verhoogd risico, waaronder de consumptie van volle melk.

“Uit deze onderzoeken kunnen we concluderen dat regelmatige consumptie van melkproducten een bescheiden relatie vertoont met een verhoogd Parkinson risico bij zowel mannen als vrouwen”, aldus de onderzoekers. Waarom melk het Parkinson risico verhoogt,  is nog niet opgehelderd.

 

 Bron

Hughes KC, Gao X, Kim IY, Wang M, Weisskopf MG, Schwarzschild MA, Ascherio A., Intake of dairy foods and risk of Parkinson disease, Neurology. 2017 Jun 8.