Let op: CZ, Nationale Nederlanden en Ohra in 2019 geen vergoeding meer?

 Deze brief ontvingen wij als therapeuten van onze beroepsvereniging:

Beste Collega’s,

 Zoals vorige week al kort gemeld werden wij net als jullie compleet verrast door de CZ groep om haar vergoedingenbeleid voor 2019 zo drastisch aan te passen.

De CZ groep omvat de volgende formules CZ, Nationale Nederlanden en Ohra.

De CZ groep heeft de te vergoeden zorgverleners verplicht om zich bij te scholen in Mbk en/of PsBk conform Plato per 1 januari 2016. Veel van jullie hebben voldaan (en dat heeft jullie én veel geld én veel tijd gekost) aan deze eis, zo niet dan sta je ook niet meer op de te vergoeden lijst. Verder heeft de CZ groep ons als beroepsorganisatie verplicht om met ingang van 2018 om de 3 jaar te gaan visiteren. Ondanks dat dit kostenverhogend is voor jullie en ook ons veel tijd kost hebben we hier aan voldaan.

In het verleden hebben we de afspraak gemaakt met zorgverzekeraars dat onze therapeuten die nagenoeg allemaal holistisch werken conform de vijf natuur gerichte principes, hun werk kunnen declareren als natuurgeneeskundig consult. Wat CZ nu wil doen gaat hier dwars tegen in en daarmee schenden ze de afspraak die in het verleden gemaakt is en staat ook haaks op het holistisch werken!

 

Wijziging vergoedingsbeleid 2019 bij de CZ groep

Ze willen per 2019 de volgende behandelingen alternatieve geneeswijzen vergoeden:

- Acupunctuur
- Chiropractie
- Homeopathie
- Osteopathie
- Natuurgeneeskunde. Hieronder vallen in de ogen van de CZ groep alleen:

- antroposofisch consult
- auriculotherapie (ooracupunctuur)
- haptonomie/haptotherapie
- kinesiologie
- musculoskeletale geneeskunde
- orthomanuele geneeskunde
- reflexzonetherapie/voetreflextherapie
- shiatsu
- Psychosociale behandelingen

Met deze beleidswijziging schofferen ze jullie als therapeut die zich heeft aangepast aan de verscherpte eisen ten aanzien van Plato en de visitatie en verder benadelen ze de verzekerden, de cliënten/patiënten die opeens van veel goede therapeuten geen vergoeding meer krijgen. Gelukkig kan er nog gekozen worden voor een verzekeraar die wel zijn afspraken na komt.

Verder zijn we druk bezig om in overleg te gaan met de CZ groep, samen met zoveel mogelijk andere beroepsorganisaties om ze duidelijk te maken dat wat ze nu van plan zijn eerdere afspraken doorkruist en niet anders uitgelegd kan worden als een botte bezuiniging waarbij therapeut en de cliënt de dupe van zijn. In hun voorlichting naar de verzekerden lijkt het net alsof er niets aan de hand is, dat ze niet zo veel doen maar ze lichten de verzekerden maar ten dele voor.