Het uitrollen van 5G

Onderstaand artikel plaats ik met dank aan StralingsBewust.info, verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling en www.ellaster.nl

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling.

Het standpunt van de Gezondheidsraad is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellingsnormen blijft. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Uitrol 5G

Alsof alle alarmsignalen nog niet genoeg zijn, heeft de overheid nu het voornemen om, bovenop alle straling die er al is, ook nog eens heel veel extra zendantennes te plaatsen om de uitrol van 5G mogelijk te maken. 5G gebruikt hele andere zendtechnieken. Daarbij zal er niet alleen gebruik gemaakt worden van de bestaande frequenties, maar ook van veel hogere frequenties, die uiteraard ook andere effecten op ons lichaam zullen hebben. De overheid wil dit uitrollen, terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s hiervan. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe worden we als bevolking gebruikt als proefkonijnen. Een zorgwekkende situatie.

Oproep aan overheid

Informeer burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en andere betrokkenen over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, zodat er op een bewuste en veilige manier gebruik gemaakt kan worden van de digitale technologie.
Stop met (de voorbereidingen op) de uitrol van 5G, zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor de volksgezondheid. Doe eerst onafhankelijk onderzoek naar de biologische- en langetermijneffecten van straling op de volksgezondheid en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu.
Organiseer eerst een grootschalig maatschappelijk debat over nut, noodzaak en consequenties van 5G. In een democratisch land horen burgers ook zeggenschap te hebben over het beleid.
Zorg dat gemeenten – ook nu al – de regierol behouden in hun eigen regio, zodat ze kunnen inspelen op lokale situaties.
Zorg ervoor dat er in alle gemeenten ook stralingsarme woongebieden blijven bestaan, zodat stralingsgevoelige mensen ergens kunnen wonen en leven.

Aktueel

kort geding om 5G te stoppen vindt plaats op 4 mei

Sensatie in de media

De afgelopen weken is er een sentiment ontstaan alsof alle mensen die geen 5G willen, complotdenkers, ‘gekkies’ of zelfs terroristen zijn. Dat heeft weinig met de realiteit te maken. In de media worden er veel te voorbarig conclusies getrokken en worden er vooral sensatiebeluste verhalen gebracht. Het is nog helemaal niet bekend wie zendmasten in brand heeft gestoken en wat de motieven daarvoor waren. Hele groepen mensen daarop afserveren is dan ook journalistiek onwaardig.

Uiterst vreedzaam

Wij zijn zelf al jarenlang met vele actiegroepen aan het zorgen voor meer bewustwording over de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid. Maar dat doen wij op een uiterst vreedzame en democratische wijze. Zoals je in de 192 nieuwsberichten op alleen al deze website kunt zien, roepen wij op tot het aangaan van het gesprek, het schrijven van brieven naar gemeenten en overheden en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Verder hebben we vorig jaar een landelijke petitie om 5G te stoppen aangeboden aan de regering. En op 9 september 2019 en 25 januari 2020 hebben we vreedzame demonstraties gehouden, in goede samenwerking met gemeenten, overheden en politie. En nu is er dan het kort geding dat keurig via de juridische weg wordt gevoerd.

En als je er even over nadenkt: Waarom zouden we dit kort geding gaan tegenwerken door ineens zendmasten in brand te gaan steken? Dat is toch totaal niet logisch. Uiteraard wijzen wij elke vorm van geweld en vernieling af. Daar staan wij volledig buiten. Er is een enorme hoeveelheid onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat straling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Al die bewijzen worden nu via een kort geding voorgelegd aan de rechtbank om daar een uitspraak over te doen.

Bron: ellastar