Coronavirus

Waarom worden zoveel mensen ernstig ziek van het coronavirus?

Deze vraag houd mij al een tijdje bezig.
Wij hebben al miljoenen jaren een ingenieus immuunsysteem dat heel goed in staat is indringers als bacteriën, parasieten en virussen effectief te bestrijden. Als het immuunsysteem hard moet werken om de belager uit het lichaam te werken kunnen we bijvoorbeeld koorts krijgen en zogenaamde “griepverschijnselen”. Iedere besmetting met een belager kent een incubatietijd. De incubatieperiode of incubatietijd van een ziekte is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte. Normaliter is dat 14 dagen. Maar als je berichten nu mag geloven is er iets veel heftigers aan de hand, iets dat zeer besmettelijk is. Iets dat heel snel van mens naar mens gaat.

Wat is er aan de hand?

Het mag duidelijk zijn dat ons immuunsysteem tegenwoordig een enorme uitdaging kent. Door o.a. medicatie, vaccinaties, straling en/of de combinatie hiervan, wordt het of verzwakt of juist aangewakkerd door wat men noemt een auto-immuunreactie. In het laatste geval is het immuunsysteem overprikkelt en doet te zeer zijn best waardoor het de eigen afweer gaat aanvallen. Veel mensen zijn hierdoor al chronisch ziek.

Deze mensen zijn natuurlijk eerder gevoelig voor een besmetting omdat het immuunsysteem niet adequaat kan reageren.

Maar er is nu sprake van een veel grotere groep mensen die ernstig ziek worden en, heel opvallend, in een relatief zeer korte periode. Het immuunsysteem laat nu blijkbaar ergens een steek vallen.

Welke steek laat het immuunsysteem vallen?

Toen het coronavirus de kop opstak konden wij als therapeuten coronakorrels bestellen bij DNH research in de Meern. Deze corona korrels werken via het principe van een ultra moleculaire frequentie therapie. Eenvoudig gezegd geeft de ultra moleculaire frequentietherapie een effectieve tegentrilling tegen de pathogene (ziekmakende) trilling die in dit geval het coronavirus in het lichaam teweeg brengt. Een zeer effectieve manier om de ziekmakende werking van een virus uit te laten doven. Vele therapeuten met mij maken dagelijks, met veel succes, gebruik van deze therapie.
Deze therapiemethode is niet wetenschappelijk bewezen maar gebaseerd op diepgaande kennis van de pathologie en fysiologie in relatie tot een klinisch beeld. Met andere woorden: iemand komt met klachten in de praktijk, er wordt uitgezocht welke belager dit veroorzaakt (virus, bacterie, parasiet, schimmel), krijgt een gerichte UMF therapie en er is na 6 weken een ander klinisch beeld ontstaan. De oorspronkelijke belager stoort niet meer en de client is opgeknapt.

Coronavirus is waarschijnlijk gemuteerd

Tot ongeveer een week geleden waren de coronakorrels nog het perfecte antwoord op het rondwarende virus. Sinds een paar dagen is de werking nog maar 40%. Hoe kan dat?

De afgelopen week testten zowel mijn collega’s als ik een toename van het aantal legionellabesmettingen; niet de bacterie maar de oer-bacterie. Dit is een bacterie die eeuwenlang inactief in ondergrondse lagen  van de aarde heeft gezeten en op een of andere manier bovengronds is gekomen en zich aangesloten heeft bij het bestaande bacterie-rijk. Maar omdat het een primitieve bacterie (oid) is herkent ons immuunsysteem het niet (meer) en kan het dus ongestoord zijn pathogene (ziekmakende) gang gaan.  

 

Dit bracht ons op het idee om na te gaan of de legionella oid (oer-bacterie) samen gevloeid is met het coronavirus. Uit testen bleek ook nog dat naast de legionella-oid (50% verantwoordelijk voor besmetting) tevens het adenovirus (10% verantwoordelijk voor besmetting) een grote rol speelt in de huidige coronabesmetting.

De oer-bacterie legionella of te wel de legionella-oid

Als de legionella-oid uit de diepere lagen van de aarde omhoog gekomen is ( het waarom is niet duidelijk, aardbeving?, gerommel in aardlagen?) dan is het goed mogelijk dat dit via het (kraan)water verspreid wordt. Het idee hierachter is dat wij thuis (in Duitsland) een unit op de waterleiding hebben die informatie uit het water haalt. De legionella -oid is pathogene (ziekmakende) informatie. Het blijkt dat wij deze legionella informatie niet in het drinkwater hebben. Maar in mijn praktijk in Nederland bijvoorbeeld wel. De legionella heeft een incubatietijd van 2-4 dagen. Is dat de reden dat het actuele virus zich zo snel kan verspreiden?
Volgens mijn test blijkt eveneens dat in Duitsland de legionella informatie minder heftig in het water aanwezig is dan in Nederland.

Mogelijke oplossing

Bovenstaande is de reden dat ik mij verantwoordelijk voel dit te delen met de buitenwereld. Iedereen gebruikt kraanwater. Iedereen zal dus besmet raken met deze legionella en een verzwakking van het immuunsysteem hebben. Dan staat de deur op een kiertje voor het coronavirus om zijn slag te slaan tenzij je al een zeer sterk immuunsysteem had dat tegen een stootje kan. Toch zou ik iedereen, in de strijd tegen dit gecompliceerde virus, aanraden zowel de legionella als het coronavirus en adenovirus te elimineren met een UMF frequentie therapie ( corona korrels, legionella korrels en virimmuun S korrels) en in plaats van kraanwater flessenwater te gaan drinken. Pathogene informatie kan via de huid opgenomen worden, zoals tijdens het douchen, maar dit zal minder heftig zijn dan het drinken ervan.
Om het immuunsysteem te ondersteunen zou het aan te raden zijn dit aan te vullen met een hoge dosering vitamine C  en vitamine D3 (minimaal 3000 IE)  

Voorkomen is beter dan genezen.

Bovenstaande is mijn visie op de actuele situatie. Het staat iedereen natuurlijk vrij er op zijn eigen manier mee om te gaan.