Actieplan wintersterfte?

Volgens de seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn in de afgelopen maanden naar schatting meer dan 8000 mensen overleden aan de gevolgen van griep. Dit getal is afkomstig van berekeningen van arts Ted van Essen, die deze schatting maakte op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De ouderenorganisatie roepen de overheid en maatschappelijke organisaties op om samen met een ‘actieplan wintersterfte’ te komen.

Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20180403/kom-met-actieplan-wintersterfte/

De KBO-PCOB wil op korte termijn om tafel gaan zitten met het ministerie van VWS, patiëntenverenigingen, artsen en verpleegkundigen, maar ook met zorgverzekeraars, GGD-Nederland, en werkgevers- en werknemersorganisaties. Dokter Ted van Essen, vaccinatiedeskundige en vaste huisarts van het MAX-televisieprogramma Tijd voor MAX sluit zich hierbij volmondig aan: “We moeten goed nagaan waardoor deze hoge sterfte wordt veroorzaakt. In elk geval moeten we de dalende trend in de vaccinatiegraad keren, zodat meer senioren beschermd zijn tegen griep”.

Bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/actieplan-wintersterfte-dringend-nodig/

 Vraag: Waarom wil dokter Ted van Essen de dalende vaccinatietrend keren? We lezen nu al jarenlang elk jaar in de krant dat de griepprik niet goed werkt. Voor wie werkt hij zelf eigenlijk?

Dokter Ted van Essen is: ‘Adviseur over de uitvoering van griepvaccinatie aan het RIVM en via ESWI (European Scientific Working group on Influenza) aan andere Europese overheden. Hij is bij ESWI verantwoordelijk voor de organisatie van driejaarlijkse Europese influenzacongressen. (En voor de de mensen wie het wat zegt: ESWI is dezelfde organisatie waar Ab Osterhaus voorzitter van is.)

Bron: (1) https://www.linkedin.com/in/tedvanessen/


Is de European Scientific Working group on Influenza (ESWI) een onafhankelijke organisatie?

‘To finance its activities and plans, ESWI draws upon several resources:
– Public funding (EU grants)
– Unrestricted grants by flu vaccine and antivirals companies’

In het nederlands komt het erop neer dat: ‘om haar activiteiten en plannen te financieren ESWI ongelimiteerde schenkingen krijgt van bedrijven die griepvaccins produceren’. Wat denkt u, is dit onafhankelijk?

Bron: http://eswi.org/

 En het ESWI wil haar doelgroep uitbreiden! Het volgende actieplan staat al in de kinderschoenen. Een griepprik voor alle kinderen.

‘Griepprik voor alle kinderen’ is het hoofdthema ESWI van het in september dit jaar aangekondige symposium. De programmapunten zijn:

– acties om beleidsmakers te overtuigen van het nut van terugbetaling van het vaccin
– aanbevelingen voor een universeel kindervaccin
– strategieën om het publiek massaal te kunnen bereiken

 ‘Om deze objectieven te realiseren zal ESWI belangrijke opinieleiders van alle EU lidstaten samenbrengen’

Bron: http://eswi.org/flusummit/

Uit: https://stichtingvaccinvrij.nl/niet-in-het-nieuws-april/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=01ba1b24a1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b82845e552-01ba1b24a1-54708573

Over de auteur: Ellen Vader: Vindt, verzamelt en schrijft over vaccin-gerelateerde onderwerpen voor Vaccinvrij