Energetische producten

Energetische producten bevatten bio-energetische informatie. Dit betekent dat digitale informatie van specifieke magnetische velden (de frequentie) overgedragen wordt op een drager (meestal alcohol), om vervolgens als grondstof gebruikt te worden bij de bereiding van het preparaat. Hierdoor worden de producten sneller en efficiënter door het lichaam opgenomen.

In mijn praktijk maak ik gebruik van twee verschillende energetische productlijnen:

1.    UMF-frequentie therapie
       de ultra moleculaire frequentie therapie

Hoewel binnen de geneeskunde het concept van bio-energie vrijwel onbekend is, werd het bestaan van organische elektromagnetische processen de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond.
lees verder...


2.    Expedienten van Vita-producten

Verreweg het grootste percentage van deze ontwikkeling is gericht op de Energeia, de zichzelf ontwikkelende energie, een term die reeds bij
Aristoteles voorkwam.
Dit deel van de expediënten (bevrijdingsmiddelen) heeft dan ook tot doel vrijheid van lichaam en geest te creëren.
Het unieke is dat deze middelen niets toevoegen en niets stimuleren omdat elke vorm van stimulans de totale energiebalans van lichaam en geest in diskrediet brengt.

Deze fenomenen zijn quantenlogische eenheden die ontstaan zijn op grond van wiskundige formules.
Middels lichtpulsen wordt de dragerstof ingestraald, waardoor de moleculen van de dragerstof ingewikkelde energetische patronen gaan vormen die noodzakelijk zijn om disfuncties in het lichaam op quantenniveau te normaliseren.

Terug naar Ondersteuning met uitgeteste suppletie
Terug naar Eencellige parasieten