BATC en consument

BATC zet zich in om de consulten en behandelingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden.
Bovendien zet de B.A.T.C. zich in voor consumenten in het geval er geschillen mochten plaatsvinden.

U kunt op www.batc.nl  zoeken naar therapeuten die bij de BATC aangesloten en gekwalificeerd door de zorgverzekeraars zijn. De consulten van deze BATC-Zorgverleners worden door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De BATC draagt er zorg voor dat goed opgeleide therapeuten als HBO zorgverlener praktiserend zijn. De BATC is dagelijks voor u in touw om bij de zorgverzekeraars de Natuurgerichte Gezondheidzorg onder de aandacht te brengen en consulten en behandelingen vergoed te krijgen. Dit is inmiddels bij 85 % van de zorgverzekeraars gelukt.   

In geval van een geschil tussen u en de behandelende therapeut wordt u door de BATC bijgestaan. De BATC zal zonodig als bemiddelaar optreden. De bij de BATC aangesloten therapeuten vallen allen onder een klacht en tuchtrecht reglement.

Omdat iedereen zich in Nederland "therapeut"  mag noemen en een "praktijk"  mag voeren, is het heel belangrijk voor u, als consement, te weten of de therapeut waar u door behandeld wilt worden aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. Iedereen mag zich in Nederland therapeut noemen en een praktijk hebben, of men nu een geschikte vooropleiding heeft gehad of niet.  

Als de therapeut lid is van een erkende beroepsvereninging geeft u de garantie dat hij/zij:

  • gedurende een aantal jaren een kwalitatief hoogstaande  opleiding, minstens op HBO-niveau, heeft gevolgd.
  • zich te houden heeft aan ethische grondbeginselen.
  • is aangesloten bij een klacht en tuchtrechtinstantie
  • een zorgverlenersnummer heeft en aan diverse kwaliteitseisen moet voldoen.

Terug naar BATC

Terug naar introductie